15 d’octubre 2013

Projecte Pare / Mare Delegat


Benvolguts i benvolgudes,

Tal i com s’ha avançat, des de l’AMPA s’està impulsant la figura del PARE o MARE DELEGAT/DA del grup classe.

Amb aquesta iniciativa, l’AMPA pretén:

-         incrementar el grau de participació de les mares i dels pares a l’escola;

-         Obrir una altra via de comunicació entre l’escola i les famílies; i

-       Crear, si és el cas, noves línies de col·laboració en l’àmbit de l’educació del nostres fills, i en el de la convivència al centre.

A la vegada, estem convençuts que un major coneixement de la dinàmica de l’escola per part de les famílies pot afavorir un elevat grau de confiança i revertir en un marc ideal per al procés d’ensenyament–aprenentatge de les nostres filles i dels nostres fills.

D’altra banda, volem donar la possibilitat de col·laborar en la millora global de l’escola a tots els pares i mares que estigueu interessats omplint la butlleta de participació que es va entregar a les aules dels diferents nivells de l’escola.

Així, per tot això, us encoratgem a integrar-vos en aquest projecte ben enriquidor per tota la Comunitat Educativa del Col·legi Episcopal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada